logo
AANMELDEN

Privacy

Bij Guus, kinder- en jeugdpsychologie gaan wij zorgvuldig om met uw privacy. Wij werken volgens de beroepscode van onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen www.nvo.nl. Marlies en Janine zijn ook opgenomen in het BIG-register, dus wij werken ook volgens de regels van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) www.rijksoverheid.nl.

Dit betekent onder andere dat wij een geheimhoudingsplicht hebben en dat uw gegevens niet gedeeld kunnen worden met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat u daarvan op de hoogte bent en u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Kinderen vanaf 12 jaar zullen naast de toestemming van een gezag dragende ouder ook zelf instemming moeten geven voor overleg met en het opvragen of verstrekken van informatie. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij akkoord gaan met overleg, opvragen of verstrekken van informatie.

Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)
Praktijknaam Guus, kinder- en jeugdpsychologie
Adres Hermesweg 21
Postcode / woonplaats 4382 ND  Vlissingen
Telefoonnummer 0118-743333
E-mailadres info@guuszeeland.nl

 

 1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een psychologische behandeling,
 • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

 1. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

 1. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

De accountant kan het dossier wel inzien in het kader van de verplichte accountantscontrole.

 1. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

 1. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@guuszeeland.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

 1. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@guuszeeland.nl

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

Aanmelden TIP
Wilt u uw kind/jongere aanmelden bij Guus?
Aanmelden
Weet u ons te vinden?
Guus bevindt zich:
 • Hermesweg 21 4382ND Vlissingen
 • 0118 743333
 • info@guuszeeland.nl