logo
AANMELDEN

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer wij signalen krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen wij een wettelijk meldrecht uitoefenen volgens de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wij, rekening houdend met ons beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komen tot een besluit over het al dan niet doen van een melding.
Een meldcode bevat o.a. een stappenplan.

Stappenplan Guus:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis inschakelen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Een nadere uitleg over de manier waarop Guus omgaat met deze meldcode kunt u bij ons opvragen.

Aanmelden TIP
Wilt u uw kind/jongere aanmelden bij Guus?
Aanmelden
Weet u ons te vinden?
Guus bevindt zich:
  • Hermesweg 21 4382ND Vlissingen
  • 0118 743333
  • info@guuszeeland.nl