logo
AANMELDEN

Informatie voor ouders

Alle ouders hebben wel eens zorgen om hun kind, maar als deze zorgen aanhouden of wanneer je ziet dat het dagelijks functioneren van je zoon of dochter echt te lijden heeft onder de problemen die er zijn, is het goed om professionele hulp te zoeken. Vaak kan dit snel verlichting geven van de klachten.

Klachten die wij onder meer behandelen zijn:

 • angst
 • dwang
 • traumatische ervaringen
 • somberheid/depressieve gevoelens
 • negatief zelfbeeld
 • problemen in het sociale contact
 • aandacht en concentratieproblematiek
 • lichamelijk onverklaarbare klachten
 • gedragsproblemen
 • opvoedingsproblemen

Voor deze klachten is er een passend onderzoek en/of behandeling mogelijk binnen Guus waarbij het kind/jongere en ouders worden betrokken.

Problematiek als verslaving, eetstoornissen en suïcidedreiging worden binnen Guus niet behandeld. Ook leerproblemen (dyslexie en dyscalculie) vallen niet binnen ons aanbod.

Werkwijze

Na aanmelding wordt u en uw kind/jongere uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek worden de klachten besproken en wordt stilgestaan bij het ontstaan en het beloop van de klachten. Daarnaast vindt met u als ouders/verzorgers een gesprek plaatst om de ontwikkeling van uw kind/jongere in kaart te brengen. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, dat besproken wordt binnen het team. Daarna vindt een adviesgesprek plaats en kan een onderzoek en/of behandeling worden gestart.

Aanmelding

Hier kunt u uw kind/jongere aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij een goede inschatting kunnen maken of wij de juiste praktijk voor u en uw kind/jongere zijn. U krijgt van de aanmelding een bevestiging. Vervolgens nemen wij contact met u op.

Vergoeding

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Zo ook de hulp die vanuit Guus wordt geboden. Wij hebben een contract gesloten met alle 13 gemeenten binnen Zeeland, waardoor de zorg binnen onze praktijk volledig vergoed zal worden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben wij een indicatie nodig vanuit de gemeente waar u woont, of een verwijsbrief van de huisarts of specialist (o.a. kinderarts, GGD arts, (kinder)neuroloog).

Onvergoede zorg

U kunt ervoor kiezen om de zorg zelf te bekostigen. Indien u dit wenst kunt u contact met ons opnemen.

Wachttijd

Op dit moment is er een wachttijd van ongeveer vier maanden.

Aanmelden TIP
Wilt u uw kind/jongere aanmelden bij Guus?
Aanmelden
Weet u ons te vinden?
Guus bevindt zich:
 • Hermesweg 21 4382ND Vlissingen
 • 0118 743333
 • info@guuszeeland.nl